آدرس خانه سفید

آدرس

مازندران - بابل - بلوار جانبازان بین توحید 38 و40 فروشگاه خانه سفید

تلفن خانه سفید

تلفن

011-32369287

ایمیل خانه سفید

ایمیل

info @ khaneh-sefid.com

فکس خانه سفید

فکس

011-32338704